Veel inwoners van Den Haag leven van een inkomen op of onder de inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum. Maar liefst 1 op de 5 Haagse huishoudens behoort daarmee tot de minima. En dit zijn dan nog de cijfers uit 2019 waarin de effecten van de coronacrisis niet zichtbaar zijn.

Onlangs bracht de gemeente Den Haag de voortgangsrapportage armoedebestrijding en financiële hulpverlening Den Haag, 2021-2022 uit. Samen met de armoedemonitor najaar 2021 informatieve stukken die een goed beeld schetsen van de problematiek in de stad en de aanpak van armoedebestrijding door het college en verantwoordelijk wethouder Arjen Kapteijns. De stukken zijn hier te vinden: Voortgang armoedebestrijding en financiële hulpverlening Den Haag 2021-2022 Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)

De Cliëntenraad Sociaal Domein (CSD) heeft in december vorig jaar met de gemeente meegedacht over de inhoud van de rapportage in wording. De CSD heeft toen aandacht gevraagd voor onder meer:
* De communicatie over minimaregelingen waaronder de Ooievaarspas: zorg voor een groot bereik en dat mensen begrijpen wat zij met de pas kunnen doen;
* De doorwerking van armoede op andere levensgebieden en het belang van een integrale benadering;
* De positie van ongedocumenteerden;
* De positieve ervaringen met de Helpdesk Geldzaken (Helpdesk Geldzaken Gemeente Den Haag) .
De definitieve stukken zijn op 11 februari van dit jaar met de CSD gedeeld en besproken.

De CSD zal de komende tijd blijven inzetten op de onderwerpen armoede en bestaanszekerheid. Deze onderwerpen zijn gekozen als speerpunten voor 2022. Waarbij niet enkel de financiële kant centraal staat, maar juist ook de bredere impact en verwevenheid van leven van weinig geld en bijvoorbeeld gezondheid, woonsituatie, kansen en een gevoel van waardigheid ervaren.