Adviezen

Home/Adviezen
Adviezen2020-06-08T22:17:07+02:00

Adviezen

De Cliëntenraad Sociaal Domein adviseert het college/de gemeente
gevraagd en ongevraagd. Dat doet de raad mondeling en schriftelijk.
Mondelinge adviezen worden gegeven tijdens de vergadering.De schriftelijke adviezen staan hieronder:

De Cliëntenraad Sociaal Domein heeft de volgende schriftelijke adviezen aan het college / de gemeente verstrekt:

De Cliëntenraad Sociaal Domein heeft de volgende reactie ontvangen op verstrekte adviezen:

Laatste nieuws

Dank

Vanwege de coronaproblemen werken velen van ons vanuit huis. Hierdoor zou je kunnen denken dat het maatschappelijke leven in Den Haag [...]

Klik op de titel om verder te lezen.

Nieuwspagina