Adviezen

Adviezen2023-05-23T11:16:26+02:00

Adviezen

De Cliëntenraad Sociaal Domein adviseert het college/de gemeente
gevraagd en ongevraagd. Dat doet de raad mondeling en schriftelijk.
Mondelinge adviezen worden gegeven tijdens de vergadering.De schriftelijke adviezen staan hieronder:

De Cliëntenraad Sociaal Domein heeft de volgende schriftelijke adviezen aan het college / de gemeente verstrekt:

De Cliëntenraad Sociaal Domein heeft de volgende reacties ontvangen op verstrekte adviezen:

  • 1e reactie

De Cliëntenraad Sociaal Domein heeft de volgende schriftelijke adviezen aan het college / de gemeente verstrekt:

De Cliëntenraad Sociaal Domein heeft de volgende reactie ontvangen op verstrekte adviezen:

Laatste nieuws

Bestaanszekerheid voorop!

De jaarlijkse inspiratiebijeenkomst van de CSD op 16 juni 2023 was druk bezocht op een sfeervolle locatie in het centrum. Veel organi [...]

Klik op de titel om verder te lezen.