De Cliëntenraad Sociaal Domein heeft de afgelopen tijd aandacht besteed aan de volgende thema’s:

  • Armoedebrief wethouder Baldewsingh
  • Begeleiding kwetsbare bijstandsgerechtigden naar werk
  • De folder ‘Regels bij bijstandsuitkering’
  • STiP-banen
  • Mantelzorgwaardering
  • Beleidsplan WMO 2017
  • Woonvisie Den Haag

Uitgebrachte adviezen:

  • Aansluiting 18+ op de voorzieningen

 

Daarnaast heeft de CSD recentelijk haar missie en visie ontwikkeld. Dit is van belang om het handelen te structuren en om richting aan te kunnen brengen.

Missie

De Cliëntenraad Sociaal Domein, een samenstelling van vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties, is de kritische verbinding tussen (toekomstige) Haagse cliënten en de gemeente.

Op onafhankelijke wijze vertegenwoordigt de Cliëntenraad Sociaal Domein de belangen van cliëntengroepen die gebruik (gaan) maken van voorzieningen op het gebied van participatie, WMO en/of jeugdhulp door gevraagd en ongevraagd advies te geven, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Visie

De Cliëntenraad Sociaal Domein weet wat er speelt onder Haagse cliënten, adviseert en beïnvloedt daardoor het beleid en uitvoering. Met als resultaat dat er optimale aansluiting is bij de behoeften en mogelijkheden van cliënten, waardoor de ondersteuning aan hen wordt verbeterd.