De jaarlijkse inspiratiebijeenkomst van de CSD op 16 juni 2023 was druk bezocht op een sfeervolle locatie in het centrum. Veel organisaties die dagelijks contact hebben met inwoners en alle deelraden Participatie, WMO, Jeugd en de Brede raad overlegden met elkaar en de gemeente over allerlei verbeteringen in Den Haag.

Het onderwerp was heel actueel. De CSD heeft al eerder een brief gestuurd aan de gemeente ‘Pleister plakken moet niet nodig zijn’ (zie de pagina adviezen op deze site). De VNG sluit hier naadloos op aan met haar discussiestuk ‘ Bestaanszekerheid als belofte’. Drie beloften staan hierin centraal:
• Inkomen waar genoeg is om van te leven,
• Iedereen ontwikkelt mee in de maatschappij,
• De overheid vertrouwt inwoners en wordt weer betrouwbaar.

Er was veel aansluiting op deze beloften. “Het is nodig dat de gemeente een Haagse versie maakt van het VNG stuk en daarin net zo duidelijk zich uitspreekt en haar visie beschrijft. We denken graag mee”. “Voor jongeren moet je andere manieren bedenken om in gesprek te gaan, want ook zij hebben ervaringen en ideeën die helpen om verbeteringen aan te brengen.” Vanuit de gemeente wordt opgeroepen om vooral concrete voorstellen te doen, om te helpen om de vertaalslag te maken naar concrete uitwerking in de praktijk.

Gelukkig is er in Den Haag Sociale fondsen waarin niet alleen veel acute financiële nood wordt opgelost. Daarnaast zien zij veel signalen die zij overleggen met de voorzieningen die zelf bijdragen aan het voorkomen of oplossen van problemen in een huishouden.

De gemeente gaat een Inkomensbrief maken. De ambitie is om in die brief veel verschillende beleidsonderwerpen en regelingen bij elkaar te voegen. Daarmee zouden minder tussentijdse noodoplossingen ofwel pleisters nodig zijn omdat er een goed algemeen inkomensbeleid en regelingen zijn. Om deze inkomensbrief in het najaar af te hebben zal komende tijd veel gesproken worden met organisaties en groepen in de stad. Tijdens de bijeenkomst gingen we direct al in gesprek. Over onderwerpen en groepen inwoners die in de brief zeker centraal moeten staan. En ook met wie komende hierover overlegd moet worden.

“Verminder het vele en ingewikkelde papierwerk, ook professionals worden er gek van. Bij het kleinste foutje is de client de dupe. Als je procedures en formulieren eenvoudiger maakt, zal het foutpercentage ook kleiner worden en is fraude te verwaarlozen. “
De ochtend was inspirerend, zowel voor alle aanwezigen inclusief de ambtenaren. Bij een heerlijke lunch werd nagepraat en afspraken gemaakt.