Op 13 januari 2016 zijn alle raden van de Cliëntenraad Sociaal Domein bijeen geweest voor een eerste kennismaking. De leden hebben er zin in! Zij zijn zeer gemotiveerd. De algemeen directeur van de dienst SZW wenste de Cliëntenraad Sociaal Domein veel succes toe. Tevens gaf zij aan dit gremium zeer belangrijk te vinden, omdat de cliëntenraad kan adviseren vanuit een andere invalshoek.