Het is niet te geloven! Afgelopen maanden hebben we voor de Cliëntenraad Sociaal Domein (CSD) vooral via beeldbellen met elkaar contact gehad. En nu we met een klein groepje fysiek overleg hebben, valt de bureaustoel van Yadin stukje bij beetje uit elkaar. Zover reikt het virus toch niet? Het RIVM hebben we er niet over gehoord?!

Het is fijn om elkaar weer live te zien en te spreken. De beginvraag is hoe ieder zich houdt. Ben je gezond, heb je veel narigheid zelf gehad of om je heen gezien? En wat hebben we gehoord over de inwoners in Den Haag? Hoe gaat het met hen en met de mensen die in een kwetsbare situatie zitten? Denk aan de dak- en thuislozen, de bezoekers van de Voedselbank, de jongeren en gezinnen in de jeugdhulp, de mensen met Wmo en psychiatrische problemen. Krijgen ze de hulp die nodig is, weten ze de weg te vinden naar de gemeente en de hulpadressen?

Als CSD houden we de vinger aan de pols. We hebben bijvoorbeeld nagevraagd waar jongeren tegenaan lopen. Zij noemen het wegvallen van (bij)baantjes en de problemen van minder inkomsten, het beperkte contact met hun behandelaar en soms dat ze geen contact met familie kunnen hebben. Door de sluiting van de wijkbureaus en de servicepunten verlopen de aanvragen om Wmo-hulp moeizamer. We bespreken dit met de wethouder en maken ons sterk voor verbeteringen. We willen allemaal beter voorbereid zijn bij een eventuele volgende virusgolf.

Gelukkig is Yadin handig en met onze aanmoedigingen repareert hij zijn stoel ter plekke. Samen kunnen we het aan!

Jeanette van der Meer, ondersteuner JONG doet mee! (deelraad Jeugd)