Vanwege de coronaproblemen werken velen van ons vanuit huis. Hierdoor zou je kunnen denken dat het maatschappelijke leven in Den Haag enigszins stilstaat.
Niets is minder waar. Dagelijks is in de kranten, op de radio en tv te lezen, te horen en te zien dat iedereen alles in het werk stelt om de zorgen over het virus te verlichten en te overwinnen.

Deze inzet is fantastisch! Het laat zien dat ieder mens in deze moeilijke tijden zeer begaan is met het lot van zijn medemens.
De organisaties die verbonden zijn aan de Cliëntenraad Sociaal Domein, zijn ieder op hun eigen manier bezig om in deze nare periode hun werk voort te zetten. Jong en oud, hulpverleners, mantelzorgers of vrijwilligers laten door hun hulpverlening blijken zeer begaan te zijn met de vele problemen. Zij tonen telkens weer hun enorme inzet.
Dit is hartverwarmend en verdient een groot compliment.

De cliëntenraad zou het zeer waarderen als u als organisatie dit compliment en onze dank kunt overbrengen aan uw leden en medewerkers die bij dit proces betrokken zijn.

Het publiek vergaderen staat op dit moment vrijwel stil. De cliëntenraad echter niet. Online vindt het proces van de belangenbehartiging van onze cliënten zijn voortgang. Aarzel dus niet om zaken in het maatschappelijke gebeuren die onze aandacht verdienen, bij ons te melden.

Samen zullen we het coronaprobleem in het maatschappelijke bestel overwinnen.

De voorzitters van de Cliëntenraad Sociaal Domein