Oktober 2022 was een dynamische maand voor de deelraad Jeugd van de CSD. Het begon met onze support aan de Landelijk actie 10 okt wereld dakloze dag waar jongeren uit de maatschappelijke opvang op de Koekamp zich lieten horen en een manifest overhandigden aan staatsecretaris Van Ooijen. Ook in Den Haag zitten te veel en te lang jongeren in de opvang. Er waren twee drukbezochte bijeenkomsten waarin jongeren, ouders, beleidsmedewerkers, hulpverleners en andere geïnteresseerden met elkaar overlegden over de centrale vraag ‘hoe kunnen we de (jeugd)hulp aan jongeren en gezinnen verbeteren?’ Er werd deelgenomen door gemeenten en instellingen en jongeren uit Haaglanden, en de deelraad Jeugd selecteert hieruit wat voor de stad Den Haag belangrijk is. Op 6 oktober organiseerde JONG doet mee! verschillende workshops die deels door jongeren zelf en deels door gemeenten of instellingen waren voorbereid. Onderwerpen waren financiën voor jongeren, lokale participatie, terugblikken op je hulptraject, tekort noodopvang jongeren, ik laat je niet alleen bij intensieve hulp, ketenbreed leren van elkaar, onderwijs voorop en signalen herkennen in de praktijk. Op 18 oktober organiseerde de Oudersraad Jeugdhulp een bijeenkomst over flexibiliteit. Met workshops over macht en onmacht, gelijkwaardigheid, culturele diversiteit en hulp in de wijk.
En vervolgens was er ook op 20 oktober een dynamische bijeenkomst. Over hoe je ervoor zorgt dat jongeren die jeugdhulp krijgen hun school kunnen voorzetten, en vooral ook op hun eigen niveau.
Veel plannen, knelpunten en ideeën voor verbeteringen. Vanaf januari 2023 gaan we hiermee dus weer volop aan de slag.