De woningnood in Nederland is hoog, dat is in Den Haag niet anders. Steeds meer en steeds meer verschillende soorten mensen met elk een uniek verhaal komen op straat te staan. Lang niet iedereen meldt zich bij het Daklozenloket, waardoor het lastig te zeggen is om hoeveel mensen het echt gaat. Iemand die daar steevast aandacht voor vraagt is Ron Staallekker. Hij vertegenwoordigt het Straatconsulaat in de Deelraad Wmo van de CSD. En ook als hij niet aan het woord is, komt de boodschap over, omdat bij online vergaderingen altijd een poster met als opschrift “in gelul kun je niet wonen” op de achtergrond zichtbaar is.

Dit jaar besteedt de Deelraad Wmo extra aandacht aan de Maatschappelijke Opvang voor dak- en thuislozen. In de vergadering van maart deelde Ron Staallekker kennis en ervaringen vanuit Het Straatconsulaat over de Haagse situatie.

Onder meer het volgende kwam aan bod:
 Het verlies van een (t)huis is een oorzaak van dakloosheid en de weg uit dakloosheid begint bij een huis (of woonplek) => Housing First.
 Een effectief en integraal beleid zou in moeten zetten op: het voorkomen van dakloosheid, opvang van goede kwaliteit en doorstroom.
 Extra aandacht is nodig voor de volgende groepen: jongeren, arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en zelfredzamen en economische daklozen.
 Zorgen over de sluiting van de permanente winterregeling locatie en mogelijkheden om deze succesvolle voorziening toch voort te zetten.
 Signalering van een toenemend aantal ouderen op straat die vaak al tientallen jaren in Nederland werken en verblijven en nu (mede door corona) hun werk kwijt zijn geraakt met alle gevolgen van dien.
 Suggesties hoe de kwaliteit van de opvang te borgen en voorstel om kwaliteitskader te ontwikkelen samen met de gemeente.

In het externe gedeelte van de vergadering reageerde de betrokken ambtenaar van de gemeente Den Haag direct op de naar voren gebrachte vragen en knelpunten. Ook werd een afspraak voor een vervolgoverleg over dit thema gemaakt om met een aantal betrokkenen meer de diepte in te kunnen gaan.

Zolang er mensen op straat slapen blijft inzet nodig, ondanks alle goede inspanningen die de gemeente Den Haag momenteel al levert.