De laatste maanden bekruipt ons het gevoel dat in het hele land ministeries, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar ontzettend druk zijn om de effecten te bestrijden van iets wat in de kern niet deugt. Ook in Den haag zien we dat gebeuren en we horen dat ook in gesprekken met organisaties en inwoners. We houden elkaar bezig met lapmiddelen. Tegelijk zien we veel ellende en stress bij mensen door problemen op gebied van wonen, inkomen en gezondheid.
Voor hoeveel problemen kun je dan nog een nieuwe toeslag bedenken? Die kosten veel tijd en geld en inwoners zien door de bomen het bos niet meer. Het werkelijke probleem is dat voor vele huishoudens bestaansonzekerheid dagelijkse realiteit is. En dat de hoogte van een bijstandsuitkering en minimumlonen ontoereikend zijn. Daar zou iets aan gedaan moeten worden. Het probleem bij de bron aanpakken in plaats van allerlei regelingen en toeslagen introduceren (“pleisters plakken”).
Wij roepen de gemeente Den Haag op om samen de barricaden op te gaan richting betrokken ministeries en kabinet en zeggen: zo kan en mag het niet langer! Laten we ons inzetten voor een samenleving waarin sociale grondrechten gewaarborgd zijn en waar we in plaats van pleisters plakken, echte problemen aanpakken.
Zie op de pagina adviezen de brief die we als Clientenraad Sociaal Domein aan het College van Burgemeester en Wethouders hebben gestuurd.