Vrijdag 17 maart was de Cliëntenraad Sociaal Domein te gast op het Vadercentrum. Deze cliëntenraad bespreekt met de gemeente wat verbeterd kan worden aan de dienstverlening van Den Haag. Denk bijvoorbeeld over het aanvragen van hulp, een scootmobiel, een aanpassing in de woning. Of informatie over regelingen voor wie geen betaald werk heeft. Of waar ouders en jongeren terecht kunnen als ze hulp nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien.
Ruim 50 inwoners uit Laak waren gekomen. Henk Baars, voorzitter van de Clientenraad, ging rond met de microfoon en vroeg tussen de heerlijke soep en couscous door naar ervaringen. Mensen deelden veel voorbeelden waar zij tegen aan liepen en wat beter georganiseerd moest worden. Zij noemden de moeite met het verkrijgen van een uitkering of baan, de dwang voelen om te participeren, de moeilijkheid om voor een Wmo voorziening in aanmerking te komen. Ook werden vragen gesteld over de energietoeslag. Meer dan eens werd de ingewikkelde website van de gemeente genoemd waar je niet de informatie kunt vinden die je nodig hebt. Ook voelt men zich als een nummer behandeld en persoonlijk contact wordt gemist nu meldingsformulieren op de website moeten worden ingevuld. De Clientenraad gaat deze persoonlijke verhalen samenvoegen en gebruikt het in hun gesprek en adviezen met de gemeente. En daar kan de dienstverlening van de gemeente alleen maar beter van worden.
Heel hartelijk dank aan het Vadercentrum die zo gastvrij was en aan alle inwoners die hun verhaal wilden vertellen. De samenvatting van wat besproken is wordt toegestuurd naar de mensen die hun emailadres hebben opgeschreven en het is ook te lezen bij het Vadercentrum zelf en bij de adviezen op deze website.