Ondanks de coronaproblemen, blijft de Cliëntenraad Sociaal Domein het college van B&W adviseren over de gemeentelijke plannen op het gebied van sociaal domein. Het betekent dat we allemaal leren hoe we moeten beeldbellen en dat gaat goed. Natuurlijk gaat er niets boven een goed gesprek, waarbij je elkaar in de ogen kijkt en we kijken ernaar uit dat dat weer kan. Met de gemeente hebben we gesproken over de bezuinigingen in de Wmo. Duidelijk werd dat de gemeente zoveel als zij kan hulp wil bieden, maar helaas door bezuinigingen alleen het hoogst noodzakelijke kan vergoeden. De cliëntenraad adviseert de gemeente om daar voorzichtig en openhartig mee om te springen en heeft gewaarschuwd dat bezuinigen averechts kunnen uitpakken. Wanneer je hulpvragen ontmoedigt kan het resultaat zijn dat problemen erger worden en dat later meer kostbare hulp nodig is.

Wij hebben ook de nieuwe collectieve zorgverzekering voor 2021 besproken. Er is gekozen voor een andere verzekeraar, namelijk VGZ en in het nieuwe pakket zijn voorzieningen voor mantelzorgers opgenomen.

De cliëntenraad heeft een uitvoerig advies uitgebracht aan het college van B&W over de nota “Toegankelijkheid vanzelfsprekend”. Deze nota gaat over de vraag hoe alle inwoners in de gemeente overal aan kunnen meedoen. Wat is in de komende jaren nodig zodat mensen met een beperking overal toegang hebben en kunnen deelnemen aan de samenleving. Welke groepen burgers kunnen snel verbeteringen in de toegankelijkheid verwachten en welke zijn later aan de beurt. De Cliëntenraad vindt dat in deze nota ook meer aandacht moet worden besteed aan mensen met een psychische beperking, aan mensen met een migratieachtergrond, aan de problematiek van discriminatie en aan de vele mantelzorgers, die hun naasten met een beperking helpen.

Heeft u vragen op het gebied van het sociale domein of wat de Cliëntenraad wel of niet doet? We kijken altijd uit naar uw reactie en eventuele vragen. Neem contact met ons op via het contactformulier op de site.