“We zien bij onze bezoekers, (t)huislozen en mensen die net weer een huis hebben, nu grote zorgen ontstaan over bestaansrecht en financiën” – Michiel van Omme – Straatconsulaat

De CSD maakt zich zorgen over de gevolgen van de energiecrisis en de stijgende algemene kosten voor levensonderhoud. Voor steeds meer inwoners van Den Haag is het moeilijk(er) geworden om rond te komen met alle gevolgen van dien. De leden van de CSD hebben daarom dit najaar signalen en zorgen opgehaald onder hun achterban. Wat zien en ervaren professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in hun dagelijkse praktijk in Den Haag? Deze inventarisatie leverde een breed beeld op van signalen en zorgen. De opbrengst is verwerkt in een notitie en een presentatie op hoofdlijnen. Aan de hand hiervan zijn de Deelraad Participatie en de Brede Raad in gesprek gegaan met de gemeente Den Haag.

Daarbij is het goed te vermelden dat de gemeente Den Haag dit onderwerp hoog op de agenda heeft staan en veel inspanningen levert om inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen. Zie voor meer informatie over ondersteuningsmogelijkheden de volgende webpagina: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/hulp-bij-hoge-energiekosten.htm De CSD blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en inbrengen wat deze situatie doet in de levens van mensen.

Eén van de sheets uit de presentatie is onderstaand afgebeeld, foto: Unsplash.