De deelraad Wmo van de Cliëntenraad Sociaal Domein heeft zich sterk gemaakt voor de instelling van een onafhankelijke klachtencommissie voor de behandeling van Wmo klachten. Nu is het zo dat ambtenaren deze klachten afhandelen. En dus ook oordelen of een klacht al dan niet terecht is. De deelraad Wmo is het daar niet mee eens. Daarom heeft de voorzitter, Sandra van Laar, geadviseerd aan het college van B&W om hiervoor een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen. Helaas is de gemeente daar niet in meegegaan. Zij blijft vasthouden aan het standpunt dat de ambtenaren voldoende professioneel zijn om de beoordeling van klachten uit te voeren. Ook geeft de gemeente aan dat de klachtencoördinatoren op een andere afdeling werken en daardoor voldoende afstand hebben van daar waar het gebeurt. De deelraad Wmo is tot twee keer toe in de pen geklommen om de gemeente te overtuigen van het belang van een onafhankelijke klachtencommissie. Helaas zonder gewenst resultaat. De adviezen die de deelraad Wmo heeft uitgebracht kunt u op deze website vinden, op de pagina adviezen. Bij het jaar 2021 en 2022 staan de brieven van de deelraad Wmo en ook de reacties van de gemeente.