Woensdag 2 maart organiseerde JONG doet mee! (onderdeel van de Deelraad Jeugd) een verkiezingsdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Jongeren met ervaring met (jeugd)hulp gingen in gesprek met politici van 9 Haagse politieke partijen.

Er waren pitches, stellingen over jongerenhuisvesting en beschikbaarheid van passende hulp bij complexe problemen. Het was een levendige discussie. Aan het slot was de conclusie dat er grote overeenstemming is over de volgende punten:
* Jongeren moeten zelf overal mee kunnen praten over wat er nodig is om de zorg te verbeteren.
* Kwetsbare jongeren, zoals jeugdzorg jongeren (maar ook andere jongeren die dakloos worden of niet meer thuis kunnen wonen) moeten met voorrang geholpen worden aan betaalbare woonruimte
* Regels die in de weg zitten om te zorgen dat jongeren met meerderen in een huis kunnen wonen, zoals de kostendelersnorm, moeten uit de weg geruimd worden.
* Organisaties en gemeenten moeten beter samenwerken en maatwerk leveren voor jongeren en gezinnen. De jongerenregisseurs zijn hierin belangrijk en moeten behouden blijven.
* Als er meer geld nodig is voor goede passende zorg, moet dat er komen. * Er moet meer gebruik gemaakt worden van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp.
* Streven is dat ieder kind veilig thuis kan opgroeien, we streven naar 0 uithuisplaatsingen en het sluiten van de gesloten zorg.
* Kwaliteit van de hulp moet verbeterd worden en minder bureaucratie.
* Stigmatisering van jongeren moet tegen gegaan worden. Gemeente en gemeenteraad moeten goede voorbeeld geven.
* Jongeren moeten de hulp kunnen vinden als zij die nodig hebben, dat moet beter georganiseerd worden. En er is een goede sociale kaart nodig voor jongeren, ouders en hulpverleners.

JONG doet mee! heeft de politici uitgenodigd om over een jaar te kijken hoe het gaat met bovenstaande punten.

Meer lezen over de werking en de waarde van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg? En hoe je dat als (aanstaand) raadslid kunt benutten? Lees dan dit interview met ons bevlogen lid Hannah en ondersteuner Fietje: Jeugdzorg Nederland › Ervaringsdeskundigheid inzetten als raadslid? Hoe doe je dat?